Możliwości monitoringu wizyjnego

W większości montowanych systemach monitoringu wizyjnego zależy nam na ochronie danego obiektu i ustawieniu kamery na konkretną scenę. W nowych systemach opartych o technologię analityki obrazu otwierają się przed Nami nowe możliwości.

Zaawansowana analityka obrazu otwiera przed użytkownikami nowe możliwości. W zastosowaniu domowym pozwala znacznie ograniczyć ilość fałszywych alarmów, dzięki rozróżnieniu zwierząt czy ruchu drzew od samochodu lub sylwetki człowieka. Dzięki temu tylko po wykryciu realnego zagrożenia wyzwoli alarm oraz zablokuje możliwość usunięcia ważnego materiału. Alarm włączony może zostać nie tylko po wykryciu ruchu, ale także na przykład po wejściu w wyznaczony obszar lub przekroczeniu linii.

Bardzo ważną grupę stanowią kamery zliczające. Przynoszą nam one statystyki dotyczące ruchu i przekazują je do systemu, który wedle otrzymanych informacji podejmuje adekwatne akcje. Dzięki nim możemy dowiedzieć się ile osób odwiedziło danego dnia sklep i w jakich godzinach ruch był największy. Wprowadzając bardziej zaawansowany system możemy nawet kompleksowo zarządzać kolejkami do kas. Kamera liczy wtedy osoby stojące w kolejce oraz po przekroczeniu określonych limitów wywołuje kolejnego kasjera. Wspomnieć tutaj trzeba również o mapach ciepła (ang.heat map). Z wykorzystaniem kamer fisheye, obejmujących duże przestrzenie, wykonać można mapy na przykład sklepu pokazujące, które miejsca w sklepie są najczęściej odwiedzane. Dzięki temu możemy się dowiedzieć jak działa aktualna ekspozycja, czy też jak ułożyć produkty, aby zwiększyć sprzedaż. Do tej kategorii można również wpisać kamery ANPR, potrafiące precyzyjnie liczyć samochody i rozróżniać ich rejestracje.

Kamery LPR stwarzają wiele możliwości. Pozwalają nie tylko liczyć samochody, aby określić liczbę zajętych miejsc na parkingu, ale też prowadzić różnego rodzaju statystyki (z jakich regionów przyjechali klienci, jak długo parkowali). Po wprowadzeniu tablic rejestracyjnych może ona sterować szlabanem i otwierać go automatycznie, gdy podjedzie samochód z zapisaną tablicą. W rozbudowanej wersji stworzyć można system automatycznego wystawiania przepustek wjazdu lub połączyć kamery z systemem wag, dzięki czemu otrzymamy system automatycznego ważenia pojazdów. Zapisze on tablice rejestracyjne, wagę pojazdu, dokładny czas oraz nagranie z procesu ważenia.

Kamery z detekcją twarzy mają zastosowanie przy kontroli dostępu lub ewidencji osób wchodzących do budynku. Owa ewidencja pozwala wykryć pracowników (zmierzyć ich czas pracy, obecność) lub powiadomić o obecności określonych osób. Mogą to być osoby z zakazem wstępu, kurierzy (jeśli chcemy być powiadomieni o ich przybyciu, aby nadać paczkę) czy też osoby, które chcemy objąć specjalnymi przywilejami dostępu. Osoby nie zapisane w ewidencji będą zarejestrowane jako zwykli klienci, dzięki czemu będziemy mieć dostęp do statystyk odwiedzin naszej firmy.

Inną alternatywą są kamery termowizyjne, które idealnie sprawdzą się w wykrywaniu naruszeń terenu, czy na przykład wczesnej detekcji pożaru. Kamery te mierzą wartości temperatury w widocznym obszarze, dzięki czemu świetnie wykrywają ludzi i samochody nawet w słabej widoczności, całkowitej ciemności lub gęstej mgle. Nawet ukrytego za roślinnością intruza wykryją dużo szybciej. Pobierając wartości temperatury w magazynie mogą powiadomić o nienaturalnie wysokiej temperaturze i wyzwolić alarm. Pozwoli to dużo szybciej dowiedzieć się o potencjalnym niebezpieczeństwie i odpowiednio zareagowa

Istnieją również kamery mierzące temperaturę człowieka co obecnie jest kluczową sprawą. Osoba wchodząca np. na teren obiektu ma mierzoną temperaturę ciała i w momencie wykrycia gorączki kamera wyzwala alarm.